zijnsbesef

Zijnsbesef


Er komt een keer een moment waarin de Directheid van Zijn diep doordringt. In dit tijdloze moment valt de geest volkomen stil en is eigenlijk geen geest meer.

Zijn is bewust van zichzelf als Directheid, en beseft dat. Zijn en Bewustzijn - Bestaan en Kennen - blijken één. Alle zelf-omschrijvingen en ideeën over 'ik' zijn weg, wat blijft is een onvoorstelbaar vredige en onveranderlijke Stilheid… er is zelfs geen ik meer dat omschreven kan worden.

Eén van de meest fundamentele aspecten van het besef van Zijn is wellicht de realisatie dat Zijn niet aan tijd of verandering onderhevig is, en geboorte en dood fenomenen zijn die horen bij de vormen-wereld.

Deze realisatie brengt een enorme identiteits-verschuiving teweeg. Identificatie met vorm breekt open… geest beseft dat het niet het lichaam is, noch de psychologische vorm, noch een energie-vorm die door de tijd heen reist.

In dit tijdloze moment van Besef is plots duidelijk dat Zijn bewust is in zichzelf. Dit Besef brengt ook de realisatie dat Zijn, Bewustzijn en God één en hetzelfde zijn…

Bestaan Bewustzijn Vrede - Sat Chit Ananda - Het Ene.

 

Zie ook: Bestaansbesef