openheid

Openheid


Vraag: Kunt u me vertellen hoe het is, om altijd in Openheid te zijn?

Jean Klein: Probeer niet om open te zijn; projecteer niet; leef van moment tot moment. Voel diep wat het betekent: open. Het woord open is niet de ervaring open. Het is een symbool.

Zie hoe het symbool op je inwerkt. Het is een symbool van de zintuigen. Wees er volledig op afgestemd, anders blijft het woord simpelweg een concept. Als je zegt 'ik ben open' betekent dat dat je volledig leeg bent, doch op het niveau van de zintuigen ben je onmetelijk.

 

Jean Klein
Uit: Transmission of the Flame