het lichaam is het universum

Lichaam is ruimte


Wijs de sensaties en emoties die zich in het lichaam aandienen niet af. Laat ze tot volle bloei komen in je bewustzijn, zonder enig doel of enige inmenging van de wil. Stap voor stap komt de potentiële energie die is gevangen in spierspanningen vrij. De dynamiek van psychosomatische structuren put zichzelf uit, en de terugkeer naar fundamentele stabiliteit vindt plaats.

Dit 'reinigen' van het lichaam is een grote kunst. Het vraagt om geduld, vastberadenheid en moed. Het komt tot uiting in het gevoel als een geleidelijke uitdijing van het lichaam in de omringende ruimte, en een gelijktijdig binnendringen in de somatische structuur dóór die ruimte.

Deze ruimte wordt niet ervaren als een simpele afwezigheid van objecten. Als aandacht zichzelf bevrijdt van conditioneringen die het gevangen houden, ontdekt het zichzelf als deze zelf-lichtende ruimte die de ware substantie is van het lichaam. Op dat moment is de dualiteit tussen lichaam en ruimte teniet gedaan.

Het lichaam is uitgedijd tot de afmeting van het universum en bevat alle tastbare en ontastbare dingen in zijn hart. Niets is extern. We hebben allemaal dit lichaam van vreugde, dit ontwaakte lichaam, dit lichaam van universele gastvrijheid. We zijn allen heel, zonder missende delen.

Onderzoek je koninkrijk en neem het bewust in eigendom.

 

Francis Lucille
Uit: Dialogue with Francis Lucille