Mind and Peace

Geest en Vrede


Geest als geest kent geen vrede…
en geest in vrede is helemaal geen geest meer.

 

Krishna Menon
Uit: Notes on Spiritual Discourses - Taken by Nitya Tripta, 1950 - 1959 (# 10)