Geen scheidingen

Geen scheidingen


Onze ervaring is werkelijk zonder grenzen, randen of scheiding.

Daarom heeft de notie, dat de wereld is opgebouwd uit de scheiding van zelf en ander, goed en slecht, hier en daar, verleden en toekomst, geen waarde.

We lijken slechts deze scheidingen te ervaren. Deze scheidingen bestaan niet echt, dus ervaren we ze niet werkelijk.

Nondualiteit, wordt gezegd, kan de misinterpretatie van onze ervaringen corrigeren en onze oorspronkelijke heelheid herstellen.

 

Greg Goode
Uit: Nondualism in Western Philosophy (2007)