gedachten en emoties

Gedachten en emoties


Gedachten

Gedachten kunnen met hetzelfde voordeel op drie manieren aanschouwd worden, in relatie tot jezelf…

1. Als puur Bewustzijn, en dus als jezelf in essentie.
2. Als verschijnend in je eigen licht, en dus verwijzend naar je eigen Natuur.
3. Als het waargenomene, met jezelf als belangeloze getuige.

Emoties

Je kunt je emoties op twee manieren succesvol aanschouwen…

1. Door te zien dat je de stille getuige van de emotie bent, zonder dat het systeem enig geweld wordt aangedaan.
2. Door te zien dat de emotie in jou oprijst, in jou verblijft en in jou verdwijnt; en dus gemaakt is van je ware Natuur zelf.

In beide gevallen zal emotie je geen enkele schade berokkenen.

 

Krishna Menon
Uit: Notes on Spiritual Discourses - Taken by Nitya Tripta, 1950 - 1959 (nr. 313 en 314)