Who is looking

Creatie


Als je in Stilheid naar een boom of een mens kijkt… wie kijkt er? Iets diepers dan de persoon. Bewustzijn kijkt naar zijn creatie.

In de Bijbel staat dat God de werleld schiep en zag dat het goed was. Dat is wat je ziet als je kijkt vanuit Stilheid zonder gedachten.

 

Eckhart Tolle
Uit: Stillness Speaks